Posts

Posts uit februari, 2017 weergeven

Leitkultur

Afbeelding
Het hoge woord is eruit...
Balkenende in 2002, Wilders 15 jaar later...
Balkenende roept (...) op tot een Niederländische Leitkultur die zou moeten zijn gebaseerd op het gesundes Volksempfinden. (...) Als één van de fundamenten van een 'gezonde samenleving' identificeert Balkenende een 'eigen cultuur met onderliggende waarden'. Zonder een duidelijke lijst te geven van die waarden en normen (behalve de gemeenplaatsen van openheid en tolerantie), stelt hij dat de Nederlandse samenleving niet goed kan functioneren wanneer er groepen zijn die zich deze 'basiswaarden' onvoldoende eigen maken.(P. van Ham in de Volkskrant)
Hoe is het gesteld met het Polenmeldpunt en de MOE-landers? Juist uit die landen komt heden de grootste steun voor Wilders, van Hongaren en Polen. Zou Wilders weten wat er op Poolse bodem plaatsvond in de jaren veertig van de vorige eeuw en hoe actief Hongaren meewerkte aan de grondige uitvoering van plannen om te komen tot een Leitkultur, een christel…

Tekens aan de wand...

Afbeelding
Jur Kuipers


Amnesty in rapport snoeihard over populisme en kritisch over Nederland
Ook Amnesty International is zo langzamerhand een roepende in de woestijn… 

Ben benieuwd wat de verkiezingen van 15 maart op zullen leveren. Volgens peilingen zullen zo’n 2 miljoen Nederlanders een handgranaat naar onze democratie gooien door op Wilders te stemmen… 

Voel me hier niet echt meer “thuis”. Of een “cordon sanitaire” om de PVV na grote zetelwinst door Wilders door politici zal worden ingesteld zoals de meeste politici in de Tweede Kamer nu beweren vraag ik me echt af. 

De streng gereformeerde SGP zal zich er sowieso niet aan houden, wat mij niet verbaasd, demografisch gezien wonen kiezers die op deze partij stemmen in gebieden waar in de jaren 30 veel op de NSB werd gestemd. 

Politici zijn vaak niet te vertrouwen, praten vaak recht wat krom is. Heb zo mijn twijfels wat betreft de VVD, zowel het adviesorgaan/denktank van deze partij, de Teldersstichting, alsook fractieleider Halbe Zijlstra uitten z…

Trump is werkelijk van de pot gerukt

Afbeelding
Aldus Jur Kuipers...


Trump komt opnieuw met desinformatie om sfeertje te creëren om zo toch een inreisverbod voor moslims erdoor te drukken.

Voormalig premier van Zweden vraagt zich af “wat hij gerookt heeft”.

Zoals gezegd, zelf vermoed ik dat Trump gestoord is.
Zie ook video op de CNN-site.
Een krankzinnige demagoog in actie. En “het volk” lust er wel pap van... Als hij zo doorgaat begint hij inderdaad wel wat op Hitler te lijken. Niet zo gek om Godwin erbij te slepen.
Krijg visioenen… Twee jaar later... Steve Bannon; “Wolt ihr den totalen Krieg?!”
VIER JAAR Trump, probeer je je dat eens voor te stellen. Er zijn er nu al die zeggen dat Trump over vier jaar met een smoes de verkiezingen zal uitstellen… Dat hij bij het minste geringste een staat van beleg zal afkondigen en de democratie buiten spel zal zetten. Ik zie tekenen aan de wand...
Gr.,
Jur.


Trump's Sweden comment raises questions"We've got to keep our country safe," he said. "You look at what's happening in Germany.…

Un voyage sans retour

Afbeelding
Kunnen we nog terug van de eenmaal ingeslagen weg? Maatschappelijk, maar ook als individu, wel op de eerste plaats als individu. We zetten iets in beweging, bewust of onbewust, en kunnen niet meer terug. De ontwikkeling sinds de Verlichting en de industriële revolutie getuigt hier dagelijks van. Hebben we het kind met het badwater weggegooid, vraag je voor de zoveelste maal af bij de vertoning van een opera. Faust, de verdoemde Faust, hier in een enscenering om de persoon Stephen Hawking.


Ze werd afgelopen nacht uitgezonden op de Franse televisie en vanmiddag heb ik ze nogmaals samen met m'n vrouw teruggekeken. Een fascinerende uitvoering die iedereen moet zien die iets geeft om ons bestaan en onze toekomst. Bestaat Marguerite wel echt of jaagt Faust een schim na? In het werk van Berlioz zitten zoveel lagen, muzikaal, tekst en beeld, die stof geven tot interpretatie, dat je er niet over uitgesproken raakt. Wat een contrast met een cinematografisch maakwerk van Scorsese, Silence, d…

Waarover wordt niet gesproken?

Afbeelding
Wat wordt verzwegen? Politici zijn er meester in. Ze ontwijken antwoord, kappen het onderwerp af af keren het in een totaal andere richting. Ze doen of ze iets weten, maar het niet mogen vertellen of omgekeerd. We zijn er zo aan gewoon geraakt dat we het niet meer merken of zelfs imiteren. De vierde macht zou hier uitkomst moeten bieden. Denk aan de werkwijze van I.F. Stone, alles uitpluizen en dan conclusies trekken. Zo zou het moeten, maar het gebeurt nauwelijks of veel te weinig. Was dat wel zo zaten we niet opgescheept met een medialandschap waar betrouwbare gegevens en opinies een schaars goed zijn. In dergelijke omstandigheden moeten we zelf aan de slag, de methode Stone volgend, het is niet anders. Daarbij kunnen we elkaar van dienst zijn.


Aansluitend aan het vorige bericht van zijn hand stuurde Jur Kuipers me nog de volgende kanttekeningen toe. Vooraf, ik ben zeer huiverig om iemand als geestesziek te verklaren. Afgezien van het feit dat het over en weer elkaar tot psychopaat …

Luister niet naar de verkeerde mensen

Afbeelding
Zo worden nette kindertjes opgevoed, zo leert men gehoorzamen. Later, jaren later is het de gewoonste zaak van de wereld, als men geacht wordt zijn oordeel te vellen en stem uit te brengen. Dan weet men haarfijn te vertellen wie de waarheid spreekt. De ander is de leugenaar, de bedrieger, de onruststoker, de verrader tot landsverrader toe.

In alle mogelijke gedaantes wordt de waarheid verkondigd, die van de eigen parochie is de enig ware, naar de ander wordt niet geluisterd, zo is men opgevoed. Werd dat wel gedaan, was het snel gedaan met al die profeten, dan kwam zelfstandig denken eindelijk in zwang, niet te verwarren met het streven naar eigen belang. Helaas, pindakaas, dat is nog lang niet het geval. Mogelijk twee miljoen mensen of meer gaan hun stem uitbrengen op één individu, die volstrekt lakt heeft aan wat anderen denken en aan feiten tonen, zijn enige stelling, die hij nooit of te nimmer zal kunnen onderbouwen luidt: islam = fascisme.

Hem werd gevraagd wat hij vond van Wilders …

Het probleem van de roep om verandering

Afbeelding
Jan Blommaert - February 12, 2017

Politiek verandert, en in ons deel van de wereld is die verandering al driekwart eeuw een zaak van kleine stapjes. Tot wanneer de cumulatie van dergelijke kleine stapjes een soort kantelpunt bereikt, waarop de gehele structuur, incluis de fundamenten ervan, plots in vraag worden gesteld. Het is mogelijk dat we dit kantelpunt nu bereiken; daardoor moeten we de vraag stellen: zitten we voor eeuwig in een democratisch bestel?
Ik geef enkele opmerkingen hierbij.
Er is iets loos West-Europa kende in de periode 1950-1990 een relatieve politieke stabiliteit waarbij drie grote politieke families de zaak domineerden: Christendemocraten in het conservatieve “centrum”, Sociaaldemocraten op “links” en Liberalen op “rechts”. Wanneer men sprak over “verandering”, en dat gebeurde bij zowat alle verkiezingen, dan ging het om een verandering in de onderlinge verhoudingen tussen deze families (waardoor zelfs Tindemans de slogan kon hanteren “met deze man …

Fake News, Fake Ukrainians...

Afbeelding
Jur Kuipers - 17 februari 2017Persoonlijk was ik niet voor het “Oekraïne Referendum” en heb niet gestemd, maar niet om de redenen die extreemrechts bij monde van Geert Wilders aanvoerde. Er heerste (en heerst) een burgeroorlog in Oost Oekraïne, met name in het Donetsbekken (Donbas-bekken). Daar wonen veel burgers die zich cultureel gezien meer bij Rusland vinden horen dan bij West Europa.

Viktor Janoekovytsj die in 2014 tot president van Oekraïne was gekozen deed tijdens zijn verkiezingscampagne voorkomen meer aansluiting te willen zoeken met Europa. Kort nadat hij benoemd was tot president van Oekraïne begon hij echter een pro-Russische koers te varen wat leidde tot massale protesten in het grootste deel van Oekraïne. Janoekovytsj, zelf afkomstig uit het oosten van dat land, probeerde met grof geweld deze protesten te smoren, maar koos uiteindelijk het hazepad naar Moskou. Dit tot verdriet van veel inwoners in Oost Oekraïne die vervolgens begonnen met gewapend verzet tegen de nieuwe …

Dringende oproep...

Afbeelding
Om steeds alles opnieuw te blijven oplepelen wordt vervelend. Al die leugens, smaad en bedreigingen, je wordt er letterlijk misselijk van. Merkwaardig blijft het ondertussen wel dat je constant van zaken beticht wordt die men zelf pleegt. Het is ook de hoofdreden waarom ik de namen van daders steeds vermeld. Als je beschuldigingen uit moet je ze waar kunnen maken ook voor de rechter, dat geldt voor mij zonder aanzien des persoons, van zeg maar Friedrich Eckhardt tot Huib Riethof en André de Raaij. 

Het meest opvallende, ze putten uit elkaars arsenaal. De meest opvallende onder hen, dat wil ik wel even kwijt, is ongetwijfeld Eveline van Donkelaar, bekend op Twitter onder @gavimensch. Het is een analyse waard wat zij allemaal misbruikt heeft aan smaad en laster, maar ook aan zaken die ze wist terug te vinden op internet om iemand van zijn integriteit te beroven. Nog nooit, ik zeg met nadruk nog nooit, heb ik iemand in mijn leven ontmoet die zo vervuld was van haat en zo doortrapt te werk…

Het alledaagse fascisme op internet...

Afbeelding
Toch maar weer eens de goede raad van een politieagent opgevolgd, google regelmatig op je naam. Hij gaf me die n.a.v. een valse aangifte door Alexandra Strieker. Ik ga dat verhaal niet herhalen, zoeken op haar naam via dit weblog levert meer dan voldoende stof op, maar met het seponeren van die zaak was het niet gedaan. De geschiedenis herhaalde zich als bij de NRC. Het gretig overnemen van smaad en laster. Het gaat tot op de dag van vandaag verder. Nog geen enkele maal heb ik excuses mogen ontvangen voor leugens en bedreigingen die mijn deel werden. Censuur des te meer.
Vandaag werd het voor mij door het teruglezen van wat oude berichten glashelder dat een volledige meute van zich links noemende lieden in de weer is geweest om een vrouw in bescherming te nemen die ze in een eerder stadium politiek tot hun kring rekende, maar op een afgrijselijke manier door het ijs zakte. Bij die club sloot zich iemand aan die ik had leren kennen als een volledig onberekenbaar en zoals later bleek doo…