Posts

Posts uit april, 2017 weergeven

Sylvain Ephimenco is een lul

Afbeelding
door Jur Kuipers

De hofnar van Trouw, Sylvain Ephimenco, laat weer ’s van zich horen… Dit maal niet met een islamofoob stukje…
Dat de politiek in de westerse wereld debiliseert is duidelijk. Verlichting maakt plaats voor duisternis. Populisme viert hoogtij.
Volgende week heeft Frankrijk de keuze tussen Macron en Le Pen. Mocht Le Pen president worden dan vrees ik voor het lot van West Europa. Dat Groot Brittanië Europa de rug toe keert is nog tot daaraantoe…
Maar met fascist Marine Le Pen aan de macht loopt Europa gevaar uit elkaar te vallen. De eenheid dat vooral door de vluchtelingencrisis toch al zo fragiel is loopt dan echt gevaar. Nog meer nationalisme, nog meer vreemdelingenhaat.
Natuurlijk, de Europese Unie is niet ideaal en vaart naar mijn mening een veel te neo-liberale koers, ten koste van de onderkant van de samenleving. Steeds grotere inkomensverschillen. De rijken worden rijker. Het heeft een voedingsbodem geschapen voor neo-fascisten die xenofobie aanwakkeren zonder zelf met echte opl…

De antisemieten van Krapuul

Afbeelding
Treibt dieser Geist noch immer sein Unwesen? Dat vroeg ik me af na het zien van deze tweet...

Nee, niet Bart Schut, maar die Ralph van der Geest. Schut is al jaren geleden door het toenmalig opperhoofd van Krapuul bestempeld tot massamoordverheerlijker, genocideman. Dat hakt erin, was de opvatting van die man, dan houdt hij eindelijk z'n bek. Het is ook zo verdomd lastig om te argumenteren en inhoudelijke kritiek te leveren. Schut schreef toen voor Joop.nl. De Geest van Krapuul was weer eens alle perken te buiten gegaan. 

Het blijkt steeds weer voor simpele zielen erg lastig om iets van fascisme te begrijpen. In dit land wordt het voor het gemak, maar op een onheilspellende wijze, bijna steeds gelijkgesteld met nazisme. Het treurigst van al is dat de nazi-slachtoffers zo indirect misbruikt worden voor een dubieus doel, iemand verdacht maken zonder feiten aan te dragen. Wilders en Bosma doen niet anders. Schut wees er ook op in zijn stukje. 

Zijn gal spuwde hij terecht over een vergel…

Doen of je neus bloedt...

Afbeelding
Dat is de methode André de Raaij, bekend als Bommelding Kluftje van Krapuul. Precies een jaar eerder dan onderstaand niet zo'n fris gesprek, zeg maar een eentje vol laster en smaad, wat ik niet mag laten zien, want dan heet dit blog een haatblog, ja, precies een jaar eerder werd me te verstaan gegeven dat ik bang moest zijn voor die kerel. Hij had ook wat met een kutje account en muziek... 

Sjaakie gaf hij later te verstaan dat ik gek was en Yollie genoot zijn volle steun totdat er een dolkstoot kwam. Verwarrend? Nou nee, die man verwart en bedot de zaak op een voorgewende argeloze manier met heel zijn groot denkraam. Och ja wat hadden Van Thijn en Riethof hiermee te maken, vraagt hij zich af. Niet heus, hij weet verdraaid goed hoe de vork in de steel zat. Maar, zo verzekert Yollie, Tibaert had Riethof opgebeld en nog een boel waanzin meer. Dan zwijg ik verder nog maar over haar aangifte bij de politie. 

Twee weken later waren mijn weblogs opgeschort. Toeval? Een gek die dat gelooft…

Liegen en bedriegen

Afbeelding
Stel je voor, door jou toedoen verdwijnt materiaal waarop je later gaat reageren. Je doet alsof dat rechtstreeks gebeurd is. Degene wiens materiaal weg is kan maanden later hierop nauwelijks meer terdege repliceren, hetzij na veel moeite en zoekwerk. Wat was er precies aan de hand, in welke context vond een en ander plaats, enz. Duidelijk is dan weer wel, dat het verdwijnen van dat materiaal niet toevallig gebeurde, althans een uitvloeisel was van een gelukkige samenloop van omstandigheden waar gebruik, zeg maar gerust misbruik van gemaakt kon worden.

Waarover ik het heb? Wekelijks krijg ik een overzichtje van zaken waarop mijn naam prijkt, een beetje ter bescherming tegen malversaties in welke vorm ook. Deze week staat er een bericht bij met als kop "Bespieden en inbreken (2)" van de hand van Ina Dijstelberge, bekend van de site Krapuul. Het stuk is gedateerd op 2 oktober 2013. Op 12 november slaagde ze erin mijn weblogs te doen verwijderen, zo kan ik het nu wel rustig stell…

De schone schijn van kinderliefde

Afbeelding
Je hoort tot de familie, je moet je aanpassen en zwijgen, anders wordt je verstoten. Het equivalent van de stinkende Hollandse hokjesgeest. Dit beeld komt bij me boven door het lezen van een artikel in de NRC: "Nergens vond ik gehoor. Nu is alleen de paus over". Pedofilie, het smerige wapen in handen van prelaten, fascisten en andere miserabelen. Wordt het ingezet, dan is verdediging uitgesloten. Dan heet je slachtoffer of dader te zijn. Dan word je afgebrand. Ook hier, wie zwijgt stemt toe.


Instituties als de Roomse Kerk genieten bijzondere bescherming. Het zijn toevallige individuen die zich bezondigen, het instituut is heilig, dat mag niet beschadigd worden. Ze vertegenwoordigt tevens een orde, waarin we zijn gaan geloven, kerkelijk of niet.


Via "Tibaert" kon ik de schone schijn van "kinderliefde" op Twitter en op weblogs laten zien. Mijn ervaringen reikten zelfs terug tot bijdragen aan het NRC forum n.a.v. een mogelijke uitlevering door Zwitserland van …

Majesteit Poes

Afbeelding
Zou onze poes ook bij een complot betrokken zijn? Gekke vraag wellicht, maar bekijk deze video eens. Ze is zeer leerzaam, zeker voor mensen die gevoelig zijn voor propaganda en fake nieuws. Ja, van katten valt veel te leren...Monty Python-ster is dementerend

Afbeelding
Terry Jones: "mijn frontale kwab is op de loop"


Een bericht van Jur Kuipers Dat ik dit uitgerekend op paasavond moet lezen…

Terry Jones: ‘I’ve got dementia. My frontal lobe has absconded’ 

Terry Jones, de Monty Python-ster (75) die o.a. Life of Brian regisseerde dementerend. Life of Brian, één van mijn all-time-favorites en hét alternatieve paasverhaal. Fuck dat Jezus-sprookje, geef mij Brian maar! Dood gaan we allemaal, en sommigen raken voor dat dit het geval is ook nog hun verstand kwijt…

GVD! shit happens! Laat ik deze paasdag dan toch maar afsluiten met de positieve boodschap (aan het eind) van de speelfilm Life of Brian:


Life's a piece of shit, When you look at it. Life's a laugh and death's a joke it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.

Prachtig beeld al die gekruisigde mensen die in koor dit levenslied zingen. Je leeft maar 1x en dat heb je maar te accepteren!
Eric Idl…

Hoe kom je van een loeder af?

Afbeelding
De laatste weken ben ik zo goed en zo kwaad als het gaat de jaargang 2013 aan het herstellen. Waar het zich op zal toespitsten is het doen verdwijnen van m'n weblogs. Dat was geen toeval, dat was opzet van mensen die je smeerkezen kunt noemen of fascisten. Dat is voor mij inmiddels glashelder.

Eentje die beide omschrijvingen ten volle verdient noem ik vaker Yollie, ook bekend als haatoma. Met haar kreeg ik het definitief aan de stok toen ik het opnam voor een vrouw, die grof beledigd was door haar vriendje Vlunk. Doodleuk vroeg ze aan die vrouw korte tijd later me te ontvolgen, als bij zovelen. Haar naam noem ik uiteraard niet. Ze bleef me trouw. Een jaartje later flikte Yollie datzelfde grapje bij een ander. Haar naam heb ik onleesbaar gemaakt. Het betreft een vrouw die ik zeer hoogacht, die weet waarover ze praat, zeer energiek is. We kennen elkaar al van voor Twitter via een andere weg.
Gavi Mensch @GaviMensch
@aaaaaaaaaaaaa jij bent de gefrustreerde dame. Ik stel dat ik mensen bl…

Aucune société ne devrait tolérer le mépris

Afbeelding
Eenvoudige humanitaire waarden waarvan je denkt dat ze geen verdere uitleg behoeven. En toch wordt er alsmaar tegen gezondigd, in woord en daad. We zijn allen mens en herkennen onszelf in de ander als die wandaden begaat, ook waar wij van zeggen dat het daden tegen de menselijkheid zijn. Juist hier treffen we de clou aan van wat we fascisme plegen te noemen, het maakt gebruik van die wetenschap om in omgekeerde zin er misbruik van te maken door haat te zaaien en op te roepen tot verzet om zo de weg vrij te maken tot het begaan van wandaden.

Leer dit mechanisme onderkennen in het dagelijkse leven, in de virtuele wereld en veel onheil kan voorkomen worden. Niet buitensluiten, niet verketteren, maar contact zoeken, zou het devies moeten zijn. Daarop kun je volgens mij iedereen aanspreken. We hebben verantwoording voor elkaar.bron: jeanrochette.com

Het AD is een linkse krant. Basta!

Afbeelding
Onthou nu voor eens en altijd, het AD is een linkse krant, altijd geweest en dat zal zo blijven tot in aller eeuwigheid. Lach niet, hoe absurd dit ook klinkt. Zo begon een tafereel op een terrasje, volkomen uniek. Iemand die zich de eretitel haatoma op de hals had gehaald beweerde dat. Wat ze later verzon over ons samenzijn daar op de Markt heeft ze uit haar duim gezogen. Met de gebakken peren zit ik nog steeds opgescheept, zo zit dat volk, dat niet wil deugen in elkaar. Wat ze aanrichten laat ze volstrekt koud.

Geheel in die geest ging ze later verder, een tierende vrouw aan de telefoon, die uiteindelijk lul schreeuwde. Wat vele malen erger is ze liegt zo ongeveer alles bij elkaar. Als je laat zien wat ze richting jou uitvreet ben je de gebeten hond en stapt ze naar de politie. Ze weet hele volksstammen voor haar karretje te spannen, klaarblijkelijk even grote warhoofden als zij. Neem nu die "hoofdredactrice" van een site bijvoorbeeld, die haar steunde in het nemen van jurid…

Een ingeving

Afbeelding
Van de vrijheid tot meningsuiting wordt nauwelijks gebruik gemaakt. Ze wordt verward met het slaken van kreten. Voor het vormen van een mening dien je je te verdiepen in kwesties, in discussie te gaan, leren je gevormde gedachten onder woorden te brengen, leren begrijpen tegen welke achtergrond ze over en weer gedaan worden, dien je onophoudelijk terug te koppelen, feiten te toetsen... Moet ik nog even doorgaan? Weldenkende mensen doen dat, maar helaas in de veelheid aan informatie die over ons uitgestort geloven we het meeste wel, in de zin het zal wel, ze zoeken het maar uit, het gaat mij niet aan, het is niet relevant. En zie...
Dan maak je je tot opperhoofd van een site, noem je jezelf "chief editor" en je site "nieuws- en opiniesite". Je hebt een verleden als censor, je neemt een loopje met feitelijkheden, je geeft nooit antwoord op relevante vragen en je denkt zelfs bevelen te mogen uitdelen. Immers je bent de standaard voor de waarachtigen, de politiek correc…

Racist en fascist Anshof

Afbeelding
Ene Peter Anshof deed gisteren van zich horen. Wat er precies verder gebeurd is weet ik niet, wat hij bericht heeft wel. Inmiddels zijn z'n tweets niet meer te zien. Als alle fascisten is hij de lafheid in persoon. Wel beweert hij dat hij nauwe contacten onderhoud met politie en justitie. Actief is hij in de beveiligingsbranche. Deze meneer belde me ooit op een middag op en beweerde doodleuk dat hij m'n nummer had gekregen via het OM.

Hij is niet te beroerd om mensen uit te maken voor ratten, die je uiteraard verdelgen moet. Ook is hij niet te beroerd om via Google censuur te laten plegen, net als iemand van de site Krapuul en naar de politie te stappen onder het mom van belediging.


Meer Anshof:

- Stalker Peter Anshof
- Kompanen
- Het politiebureau uitgetrapt...
- Fascisten aller landen verenigt u en trek ten strijde...


Een ps enkele dagen later...


Het manneke was na de reacties op zijn oproep tot moord achter een slotje verdwenen. Hij is momenteel weer zichtbaar voor iedereen en blij…